Over mij

Als kunstenaar en tuinvrouw werk ik vanuit een fascinatie voor een kracht die groter is dan de mens: de natuur. Hoe kun je als mens samenwerken met de natuur, in plaats van proberen je erboven te verheffen?

Kunst
Waar de natuur een huis ontmoet, daar is de tuin. In mijn schilderijen, tekeningenetsen en objecten onderzoek ik deze ontmoeting; het kruispunt tussen wat gemaakt is, en wat daar weer doorheen groeit.
Ik schilder met verschillende materialen, zoals aquarel, ei tempera en silicaatverf; waarmee ik op glas en steen schilder. Mijn objecten ontstaan door een spel met materialen die ik al juttend vind, afval en stukken hout die door de rivier schoongespoeld zijn.

Tuin
Net als tijdens het jutten, kom ik in de tuin direct in contact met de natuur. Ik zie tuinieren als een wisselwerking tussen mens en natuur. Mensen kunnen vorm geven aan hun tuin, maar de natuur laat ook haar invloed merken, door middel van planten die spontaan opkomen, dieren in de tuin en ook de minder fijne zaken zoals ziektes en plagen. Als ik een tuin verzorg, houd ik mij bezig met dit spel met de natuur, om tot een tuin te komen waarin het goed toeven is voor zowel mens als natuur.

Kunst en tuin
Kunst en tuin zijn voor mij zo met elkaar verweven dat ik van beiden mijn beroep heb gemaakt. Sinds 2016 doe ik dit vanuit mijn bedrijf Rozemarijn Oosthoek, kunstenaar en tuinvrouw. Een deel van de week verzorg ik tuinonderhoud en een ander deel van de week houd ik mij bezig met mijn kunst. Dit is echter alleen een praktische opdeling in de tijd. In mijn hoofd is die scheiding niet te vinden: tijdens het tuinieren doe ik ideeën op voor mijn kunst en mijn gevoel voor vorm en compositie kan ik in de tuin ruimschoots kwijt, bijvoorbeeld wanneer een tuin is verwaarloosd en ik deze mag opknappen.

Heb je interesse in een kunstwerk of kan ik je helpen in de tuin? Neem dan gerust contact met mij op.

Achtergrond
Hoe is dat zo gekomen, die combinatie van kunst en tuin? Sinds ik mij kan heugen ben ik buiten in de weer met plantjes, altijd aan het ontdekken wat er groeit en bloeit. Ook tekenen en schilderen doe ik al sinds ik een potlood of kwast kan vasthouden. Het creatief bezig zijn met vorm en kleur, zowel op papier als buiten in de tuin, zit mij in de vingers.
Door mijn passie voor tekenen en schilderen was het vanzelfsprekend dat ik naar de kunstacademie zou gaan. Maar ook het tuinieren bleef in mijn leven: als scholier begon ik met het onderhouden van tuinen van ouderen die dit zelf niet meer konden. Toen ik in Zwolle aan de kunstacademie begon, ben ik ook daar tuinen gaan onderhouden.

In 2012 ben ik afgestudeerd als autonoom beeldend kunstenaar aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in Zwolle. In de vier jaar van mijn studie ben ik me gaan toeleggen op het schilderen met ei tempera en het maken van etsen, twee technieken die me inspireren en elkaar aanvullen. Ik had echter een hang naar meer theoretische verdieping. Dit bracht me naar Nijmegen, waar ik een aanvullend studiejaar filosofie volgde aan de Radboud Universiteit Nijmegen, met een beurs van Stichting Thomas More. Hieruit volgden verschillende projecten aan de Radboud Universiteit, waar ik mocht schrijven over religieuze kunst (Stijlen van Religiekritiek) en later als redactielid meewerkte aan een boek over religiekritiek.

In Nijmegen ging ik verder met tuinen onderhouden, ik maakte zelfs mijn eerste tuinontwerp. Om mijn kennis van natuurlijk tuinieren verder te verdiepen, volgde ik de tweejarige opleiding Ecologisch Hovenier, van Terra Next (Eelde) en Stichting Oase (2018-2019).
Ook mijn kunst ontwikkelde zich, waarbij ik steeds meer inspiratie vond in de tuinen waarin ik werk. Hoe mens en natuur zich tot elkaar verhouden fascineert mij, een onderwerp dat zowel in mijn kunst- als tuinwerk terugkomt.